Sesterská sekce 20.4.2023

EA Congress hotel Aldis

08.15-09.00

Zahájení kongresu - společné v KC Aldis

KC Aldis


9.15-10.30

Předsedající: J. Kollarová, D. Dvořáčková


Tuberkulóza u rizikových skupin

D. Dvořáčková (15min)

Stigmatizace a tuberkulóza 

R. Strnková (15min)

Fibrinolýza v terapii hrudního empyému: Co víme a nevíme?

J. Švancarová (15min)

Specifika práce u pacienta s empyémem hrudníku 

L. Hrubovská (15min)

Operační výkony v hrudní chirurgii

M. Pröschlová (15min) EA hotel Aldis

10.30-10.45

Kávová přestávka


10.45-12.00

Předsedající: E. Kašáková, A. Michlová


Význam vyšetřování dýchacích svalů u pacientů s astmatem

E. Kašáková (15min)

Poškození plic spojené s kouřením e-cigaret 

M. Medunová (15min)

Dušnost v přednemocniční péči

V. Trojan (15min)

Dušnost v domácí hospicové péči 

A. Michlová (15min)EA hotel Aldis

12.00-13.00

Oběd


13.00-14.00


Věda o štěstí a životní spokojenosti

Prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. (60min)EA hotel Aldis

14.00-14.15

Kávová přestávka


14.15-15.30

Předsedající: J. Kollarová, S. Panáková


Kvalita života u pacientů s cystickou fibrózou

R. Hniková (15min)

Adherence k terapii OSA pomocí kontinuálního přetlakového dýchání 

S. Panáková (15min)

Domácí neinvazivní ventilace

D. Miňovská (15min)

Screening bronchogenního karcinomu a Birt Hogg Dubé syndrom 

J. Rückerová (15min)

Cílená léčba v onkologii

S. Marelová (15min)  EA hotel Aldis


15.30

Vyhlášení nejlepší přednášky a ukončení sesterské sekce


EA hotel Aldis