XXVII. hradecké pneumologické dny

19.-22. dubna 2023, Hradec Králové

Odborná garance

MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.

předseda organizačního výboru

Doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

předseda programového výboru

Mgr. Jana Kollarová, MBA

předsedkyně programového výboru sesterské sekce


Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé.

Velmi rádi si Vás dovolujeme pozvat na tradiční XXVII. hradecké pneumologické dny do královského města Hradce Králové.

Akce se letos koná ve čtvrtek 20.4.2023 a v pátek 21.4.2023 v kongresovém centru Aldis Hradec Králové.

Hlavní program pro lékaře bude realizován během čtvrtka a pátku, kdy pro Vás připravujeme edukační přednášky na aktuální pneumologická témata: intersticiální plicní procesy, nádorové onemocnění plic, obstrukční plicní choroby, akutní onemocnění respiračního traktu, funkční vyšetření plic a plicní infekce. Opět bude druhý den přednášek (pátek) věnován tematice tuberkulózy. Během obou hlavních dnů bude program tvořen sekcemi odborných sdělení a na úvodu či závěr každého dne bude prostor pro schůze odborných sekcí ČPFS ČLS JEP.

Ve čtvrtek 20.4.2023 navíc proběhne celodenní přednáškový program pro naše kolegyně z řad sester.

Na středu 19.4.2023 připravíme (na Plicní klinice, FN HK a LF HK UK) celodenní pre-konferenční workshop Intenzivní péče v pneumologii zaměřený na využití neinvazivní ventilace, ultrazvukového vyšetření a intervencí na hrudníku (počet účastníků bude kapacitně omezen).

V sobotu 22.4.2023 budou organizovány dva post-konferenční workshopy, první s tematikou funkčního vyšetření plic s ohledem na nová doporučení pro interpretaci výsledků (dle ERS/ATS doporučení) a druhý, pod vedení amerického lektora z Mayo Clinic, bude zaměřen na to, jak správně napsat rukopis vědecké práce. Oba výše uvedené workshopy mají rovněž omezený počet účastníků.

Prosíme všechny z Vás se zájmem o aktivní účast o zaslání abstraktu (deadline je ve středu 15.3.2023).

Těšíme se na Vás

Vladimír Koblížek, Vratislav Sedlák, Michal Kopecký, Jana Kollarová


TERMÍN KONÁNÍ

19. + 22.4.2023          pre/post-kongresové workshopy

20.-21.4.2023            XXVII. hradecké pneumologické dny

20.4.2023                 sesterská sekce XXVII. hradeckých pneumologických dnů


MÍSTO KONÁNÍ - lékařská sekce

Kongresové centrum Aldis

Eliščino nábřeží 375

500 02 Hradec Králové

GPS: 50.2154883N, 15.8290208E


MÍSTO KONÁNÍ - sesterská sekce

EA Congress Hotel Aldis

Akademika Bedrny 371/12

500 03 Hradec Králové

Sesterská sekce kongresu proběhne v hotelu Aldis (naproti KC Aldis).

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

15.3.2023   Uzávěrka příjmu abstrakt

15.3.2023   Ukončení časné registrace se zvýhodněným poplatkem

5.4.2023   Uzavření registrace k účasti