Program lékařská sekce


Čtvrtek 25.4.2024, Velký sál KC ALDIS

08.30-09.00

Zahájení kongresu + předání ocenění

V. Koblížek, V. Sedlák, E. Valášková + M. Marel, I. Čierná Peterová, V. Koblížek


09.00-09.15 Přestávka na kávu


09.15-10.45

Okénko ambulantního pneumologa

Předsedající: I. Čierná Peterová, M. Koziar Vašáková

Populační pilotní program časného záchytu karcinomu plic v ČR. Jak jsme na tom ve 3. roce? A jak je na tom Evropa? (M. Koziar Vašáková, 12+3min)

Program časné detekce BCA - nová data (I. Čierná Peterová, 12+3min)

Náhodné nálezy při screeningu karcinomu plic (I. Tietzová, 12+3min)

Biomarkery CRP a prokalcitonin v klinické praxi (F. Umlauf, 12+3min)

Účinnost glukokortikoidů v terapii post-COVID plicního postižení (J. Mizera, 12+3min)

Pertuse - častá diagnosa v ambulanci pneumologa (I. Čierná Peterová, 12+3min) 


10.45-11.00 Přestávka na kávu


11.00-12.00

Sympozium společnosti Chiesi

Asthma and COPD - still in the spotlight

Předsedající: P. Rogliani, V. Koblížek

Advantages of a medium dose triple therapy (P. Rogliani)

What prolongs the life of COPD patients (V. Koblížek) 


12.00-12.30 Přestávka na oběd


12.30-13.45

Okénko nemocničního pneumologa

Předsedající: V. Sedlák, L. Lacina

Exacerbace intersticiálních plicních procesů (L. Lacina, 12+3min)

Nové doporučené postupy managementu pleurálních výpotků (M. Ambroz, 12+3min)

Dlouhodobé sledování pacientů po akutním hyperkapnickém respiračním selhání (M. Vykopal, 12+3min)

Nekandidáti plicní transplantace (Z. Straková, 12+3min)

Progredující plicní fibrózy. Nová diagnóza nebo opomíjené biologické chování řady intersticiálních plicních procesů? (M. Koziar Vašáková, 12+3min)


13.45-14.15 Přestávka na kávu


14.15-15.00

Sympozium společnosti Astra Zeneca

Labyrintem léčby těžkého astmatu a CHOPN

Předsedající: J. Novosad, M. Sova, M. Plutinský

Kompozitní hodnocení biomarkerů astmatu (J. Novosad)

Mají srdce a plíce něco společného z pohledu CHOPN? (M. Sova)

Skoro každý můj pacient má KV onemocnění (M. Plutinský)


15.00-15.15 Přestávka na kávu


15.15-16.45

Moderní léčba v pneumologii

Předsedající: V. Sedlák, V. Koblížek

Alpha 1 Antitrypsin - the German reality (sponzorované sdělení CSL Behring) (F. J. Hert, Heidelberg, SRN)

Budoucnost léčby astmatu v Evropě (M. Lommatzsch, Rostock, SRN)

Lékové interakce s potravinami (J. Suchopár)


16.45-17.00 Přestávka na kávu


17.00-18.00

Sympozium společnosti Angelini

Předsedající: W. Wedzicha, V. Koblížek

COPD exacebations and role of mucus (simultánní tlumočení do ČJ) (W. Wedzicha, Londýn, UK)

Různé pohledy na diagnostiku a terapii CHOPN (V. Koblížek) 

Čtvrtek 25.4.2024, Malý sál KC ALDIS

09.15-10.30

Bronchologie I

Předsedající: D. Rakita, J. Ruta

Pozice biodegradabilních stentů v terapii benigních plicních onemocnění (L. Nevoránek, 12+3min)

Řešení nádorových stenóz v intervenční bronchologii (D. Rakita, 12+3min)

Size Matters! Disposable Bronchoscopy in Airway & Ventilation Management (sponzorované sdělení Cheiron) (J. Baker, 12+3min)

Endobronchiální léčba z pohledu pneumoonkologa – kdy, jak a zda vůbec? (M. Bratová, 12+3min)

Posílám pacienta z ambulance na bronchoskopii, co mám chtít po bronchologovi? (J. Ruta, 12+3min)

12.15-14.00

Mezioborová problematika plicní onkologie

Předsedající: A. Tašková, I. Hanke

Multimodální přístup k pacientům s nádory hrudníku (A. Tašková, 12+3min) 

Co všechno nám může říct NGS (H. Vošmiková, 12+3min)

Možnosti úspěšné kombinace biologické terapie , systémové léčby a radioterapie u pacienta s generalizovaným tumorem plic (P. Malá, 12+3min)

Moderní trendy v chirurgii Ca plic (I. Hanke, 12+3min)

Operabilita stadia III v éře neoadjuvantní léčby včetně radioterapie (J. Šimonek, 12+3min)

Centrum pro Laryngotracheální chirurgii III.chirurgické kliniky FN Motol (J. Šimonek, 12+3min)

Problém s pleurodézou talkem (D. Havel, 12+3min)

Thymický karcinom - multidisciplinární přístup k terapii /operace, radioterapie, chemoterapie a jiné možnosti (P. Malá, 12+3min)


14.00-14.15 Přestávka na kávu


14.15-15.00

Funkční vyšetření plic

Předsedající: M. Zakucia, V. Bartoš

Vyšetření funkce respiračních svalů - minimum pro praxi (V. Bartoš, 12+3min)

Akustická oscilometria, ako na to? (M. Zakucia, 12+3min)

Nádechová rychlost u pacientů s CHOPN (sponzorované sdělení Berlin-Chemie) (P. Špás, 12+3min)


15.00-15.15 Přestávka na kávu


15.15-16.45

Klinicko-radiologicko-patologický kvíz pro zvídané pneumoložky a pneumology se zájmem o intersticiální procesy

Předsedající: V. Bartoš, E. Kočová, M. Nová 

Čtvrtek 25.4.2024, Výstavní síň, 1.patro KC ALDIS

18.00-19.00

Meet-the-Professor (pro předem přihlášené účastníky)

Léčba těžkého astmatu a CHOPN 

Lektor: Prof. Dr. Marek Lommatzsch 

Pátek 26.4.2024, Velký sál KC ALDIS

08.30-09.00

Zprávy ČPFS

Předsedající: V. Koblížek


09.00-09.15 Přestávka na kávu


09.15-10.45

Dýcháme čistý vzduch ?

Předsedající: V. Koblížek, H. Schvach, R. Címler

Dýcháme v světě a v ČR čistý vzduch? - data ČHMI (M. Schreiberová, 12+3min)

Vliv znečištění ovzduší na člověka (V. Koblížek, 12+3min)

Sledování fyzické aktivity v projektu CSLC (H. Schvach, 12+3min)

Sledování znečištění ovzduší online v projektu CSLC (R. Címler, 12+3min)

Kulatý stůl na téma znečištění ovzduší a dopadu na lidské zdraví (všichni, 12+3min)

Plicní hypertenze u plicních chorob (sponzorované sdělení Zentiva) (A. Reichenbach , 12+3min)


10.45-11.00 Přestávka na kávu


11.00-11.45

Sympozium společnosti GSK

Předsedající: I. Krčmová, M. Doubková

Jak jsem poznal vaši EGPU (P. Němec, M. Doubková, L. Heribanová, I. Krčmová)

Arexvy: Nová adjuvovaná vakcína proti RSV-A a RSV-B očima pneumologa (I. Čierná Peterová)


11.45-12.15 Přestávka na oběd


12.15-13.15

Světlo a spánek

Předsedající: K. Šonka, V. Sedlák

Vliv světla na člověka (H. Medřický, 25+5min)

Poruchy chování ve spánku (K. Šonka, 25+5min)


13.15-13.30 Přestávka na kávu


13.30-14.30

Bronchiální obstrukce

Předsedající: E. Voláková, V. Kašák

Zánět 2. typu – nejen astma bronchiale (sponzorované sdělení Sanofi) (E. Voláková, 12+3min)

Protizánětlivá úlevová terapie (AIR) v léčbě astmatu v roce 2024 (V. Kašák, 12+3min)

Astma bronchiale – remodelace dýchacích cest a biologická léčba (L. Heribanová, 12+3min)

COPD Specifická mortalita aneb na jaké příčiny umírají naši pacienti s CHOPN? (K. Brat, 12+3min)


14.30-14.45 Přestávka na kávu


14.45-16.00

TBC a MOTT stále aktuální

Předsedající: J. Wallenfels, L. Solichová

Epidemiologie TBC v ČR v roce 2024 - varovné signály (J. Wallenfels, 12+3min)

Novinky v léčbě multirezistentní tuberkulózy (I. Hricíková, 12+3min)

Telemedicína v léčbě tuberkulózy (L. Solichová, 12+3min)

Zdroje netuberkulózních mykobakterií (I. Pavlík, 12+3min)

Mykobakteriózy, původci, typy onemocnění (V. Ulman, 12+3min)

16.00-16.30

Zakončení kongresu

Předsedající: V. Koblížek, V. Sedlák

Pátek 26.4.2024, Malý sál KC ALDIS

09.15-10.45

Moderní postupy v diagnostické bronchoskopii

Předsedající: V. Sedlák, J. Votruba

Klíčové milníky na cestě pacienta s karcinomem plic (A. Tichopád, 12+3min)

Přehled moderních metod k diagnostice periferních uzlů (J. Votruba, 12+3min)

Kazuistiky BodyVision (M. Šotola, 12+3min)

Elektromagneticky navigovaná bronchoskopie v diagnostice periferních plicních lézí – dosavadní zkušenosti a výsledky (P. Jakubec, 12+3min)

Kryobiopsie - indikace, prostup a bezpečnost (Z. Šestáková, 12+3min)

Návrh dokumentu "Centra plicní endoskopie" (P. Turčáni, 12+3min) 


10.45-11.00 Přestávka na kávu


11.00-11.45

Centralizace péče bronchologie v ČR

Předsedající: J. Votruba, P. Turčáni, M. Sova, P. Jakubec, V. Koblížek, D. Rakita

Kulatý stůl na téma Národní koncepce bronchologické péče v ČR  


11.45-12.15 Přestávka na oběd


12.15-13.30

What went wrong - co se ne/povedlo v bronchologii

Předsedající: L. Stehlík, V. Koblížek

Stent vlevo a někdy hoří (V. Koblížek, 12+3min)

"Kutali a kutali, až se prokutali" (P. Jakubec, 12+3min)

"Někdy je méně více" (D. Rakita, 12+3min)

Když malý problém je nakonec větší a naopak (L. Stehlík, 12+3min)

Případ z VFN (J. Votruba, 12+3min)


13.30-13.45 Přestávka na kávu


13.45-14.45

Případové studie z diagnostické a intervenční bronchologie

Partner bloku


Předsedající: J. Votruba, M. Sova, P. Jakubec

Komentované videozáznamy vybraných bronchoskopických vyšetření z VFN Praha