LÉKAŘSKÉ WORKSHOPY

24.4.2024

Název workshopu: Intersticiální masterchef

Místo konání: Kongresové centrum ALDIS, Hradec Králové

Čas: 08.30-17.00

Hlavní lektor: doc. MUDr. Martina Šterclová, Ph.D. (martina.sterclova@lf1.cuni.cz)

Anotace:

Cílem workshopu je využít případy pacientů z klinické praxe k pochopení principů diagnostiky a diferenciální diagnostiky intersticiálních plicních procesů. Druhá polovina workshopu bude zaměřena na komplexní léčbu intersticiálních plicních procesů a monitorování stavu nemocných v čase.

Harmonogram:

08.30-09.30 Příprava

09.30-10.00 Úvod

10.00-10.50 Diagnostika IPP

11.00-12.00 Diagnostika IPP

Účastníci workshopu po krátkém úvodu obdrží klinická data získaná prvním kontaktem s pacientem a radiologický nález. Na základě známých dat navrhnou diferenciální diagnostiku, případně obdrží další data k případu. Po prezentaci závěrů diskuze nad případy. (1 případ do dvojice, 10 minut na prostudování a dif.dg., následně dvojice jedna po druhé sdělí svoje závěry - v první hodině 3 kazuistiky, úvodních 10 minut a pak 10 minut diskuze každá; v druhé hodině 4 kazuistiky, úvodních 10 minut a pak 10 minut diskuze každá)

12.00-12.45 Oběd

12.45-13.45 Léčba IPP

14.00-14.50 Léčba IPP

Účastníci workshopu po krátkém úvodu obdrží klinická data (vše dostupné) a radiologický nález. Navrhnou léčebný postup a plán kontrol. Po prezentaci závěrů diskuze nad případy (1 případ do dvojice, 10 minut na prostudování a rozmyšlení, následně dvojice jedna po druhé sdělí svoje závěry - v první hodině 3 kazuistiky, úvodních 10 minut a pak 10 minut diskuze každá; v druhé hodině 4 kazuistiky, úvodních 10 minut a pak 10 minut diskuze každá).

15:00-17:00 – setkání členů sekce IPP (jen pro pozvané)

24.4.2024

Název workshopu: Funkční vyšetřování plic

Spirometrie, impulsní oscilometrie, vyšetření síly respiračních svalů


Místo konání: Seminární místnost Plicní kliniky FN Hradec Králové 5.patro a funkční laboratoř 1.patro

Čas: 14.00-18.00

Hlavní lektor: MUDr. Jana Kociánová

Přednášející: MUDr. Stanislava Kacrová, MUDr. Voláková Eva, MUDr. Martin Zakucia, MUDr. Vladimír Bartoš

Harmonogram:

Teoretická část

14:00 – 14:05 Přivítání účastníků

14:05 – 14:30 Interpretace spirometrie dle ERS a v ČR 2023 - Voláková E., Kacrová S.

14:30 – 15:30 Interpretace impulsní oscilometrie - Zakucia M.

15:30 – 16:00 Vyšetření funkce respiračních svalů - Bartoš V.

16:00 – 16:20 Přestávka na kávu

Praktická část

16:20 – 18:00 Ukázky správných technik měření - všichni zúčastnění