K účasti na workshopech se prosím hlaste současně s registrací na kongres. V případě zájmu o účast POUZE na workshopu se hlaste na e-mail lapesova@hanzo.cz, v závislosti na volné kapacitě přihlášení potvrdíme a zašleme údaje pro platbu účastnického poplatku. Registrace k účasti je závazná po úhradě účastnického poplatku. Kapacita jednotlivých workshopů je omezena, přihlášky jsou zpracovávány dle pořadí doručení.


LÉKAŘSKÉ WORKSHOPY

                                                                   (pre/post-kongresové)

UZ hrudníku

Termín konání: 20.4.2022

Čas konání: 8.00 - 16.05

Místo konání: Plicní klinika FN HK

Kapacita: 20 osob

Účastnický poplatek: 3.500,- Kč


PROGRAM WORKSHOPU KE STAŽENÍ

Funkční vyšetření plic

Termín konání: 20.4.2022

Čas konání: 10.00 - 14.00

Místo konání: Plicní klinika FN HK

Kapacita: 12 párů (lékař + sestra)

Účastnický poplatek: 1.000,- Kč / osobaWorkshop funkčního vyšetření plic se zaměřením na bodypletyzmografii a vyšetření difuzní kapacity plic pro CO pořádaný Sekcí patofyziologie dýchání

Po krátkém teoretickém úvodu k oběma metodám budete mít možnost vyzkoušet si je prakticky a to na 2 stanovištích. Připomeneme zásady kvality provedení manévrů. Provedeme vyšetření jak pacientů s poruchami plicních funkcí, tak i zdravých dobrovolníků. Rozebereme možné chyby. Zhodnotíme získané výsledky a možnosti interpretace. V případě dostatku času budeme mít možnost diskutovat nad teoretickými kazuistikami. Podmínkou kvalitně provedeného s dobře interpretovaného výsledku je jak erudovaná, kooperující sestra, tak zasvěcený lékař, proto je kurz určen pro dvojice sestra-lékař z pracovišť, zabývajících se těmito metodami.

Za sekci PFD Vás zve Vladimír Bartoš, Stanislava Kacrová, Jana Kociánová, Eva Voláková


KONGRESOVÉ WORKSHOPY

Součástí odborného programu jsou také workshopy , účast na nich je bezplatná. Přihlásit se k účasti je možné e-mailem na lapesova@hanzo.cz ev. na místě u registračního pultu.