Registrace

On-line registrace bude otevřena do 10.4.2024. Registrace ani platba na místě nebude možná!!!
V případě skupinové registrace (10 účastníků a více) kontaktujte prosím sekretariát kongresu e-mailem.


Registrační poplatky

ČASNÁ REGISTRACE (do 15.3.2024)

POZDNÍ REGISTRACE (od 16.3.2024)

Lékař / ka                                                                       

3.000,- Kč

Zdravotní sestra

1.000,- Kč

Vyzvaný přednášející - lékařská sekce

bez poplatku

Vyzvaný přednášející - sesterská sekce

bez poplatku

Člen výboru ČPFS

bez poplatku

Lékař / ka

4.000,- Kč

Zdravotní sestra

1.500,- Kč

Vyzvaný přednášející - lékařská sekce

bez poplatku

Vyzvaný přednášející - sesterská sekce

bez poplatku

Člen výboru ČPFS

bez poplatku


Aktivní účast tj. první autor sdělení (ústní i poster) nehradí registrační poplatek.

WS - Intersticiální masterchef  

 (24.4.2024, kapacita omezena)  

bez poplatku

WS - Workshop funkčního vyšetření plic

 (24.4.2024, kapacita omezena)

2.000,- Kč

POTVRZENÍ REGISTRACE A PLATBA


Po vyplnění registračního formuláře bude obratem na e-mailovou adresu uvedenou v registraci k účasti zasláno Potvrzení o registraci. Potvrzení o registraci je generováno automaticky, obsahuje rekapitulaci všech vyplněných údajů a zároveň je dokladem o úspěšně dokončené registraci k účasti. Jestliže Potvrzení neobdržíte do jedné hodiny od odeslání vyplněného formuláře, nebyla registrace řádně dokončena, případně je udaná e-mailová adresa nesprávná.

Pokud by nastaly jakékoliv problémy během registračního procesu nebo pro případ ověření dokončení registrace se prosím obraťte na sekretariát konference, Lucie Lapešová, mobil +420 739 433 626, e-mail lapesova@hanzo.cz.

Rekapitulační e-mail, zaslaný jako potvrzení úspěšné registrace k účasti na konferenci obsahuje veškeré náležitosti potřebné k provedení úhrady registračního poplatku a dalších objednaných služeb. Potvrzení o zaplacení je vystaveno a zasláno na registrační e-mail do čtrnácti dní po úhradě tj. připsání plné částky na účet konference.

Objednané služby lze hradit bankovním převodem, na fakturu nebo platební kartou. Registrační poplatek musí být uhrazen nejpozději do 17.4.2024. Bezplatné storno účasti je možné do 3.4.2024. Při zrušení účasti od 4.4.2024 nebo v případě neoznámeného storna není možné účastnický poplatek vrátit. Storno účasti je nutné oznámit písemně na e-mail lapesova@hanzo.cz.

Bankovní převod v CZK

Jméno banky FIO banka, a.s. Adresa banky Masarykovo náměstí 511, 500 02 Hradec Králové Majitel účtu HANZO Production, spol. s r.o. Adresa majitele účtu Piletická 486, 503 41 Hradec Králové Číslo účtu 250 028 8273/2010 IBAN CZ172 010 000 000 250 028 8273 SWIFT FIOBCZPPXXX Variabilní symbol viz e-mailové potvrzení registrace


Platební karta - on-line

Při výběru způsobu platby objednaných služeb platební kartou budete v posledním kroku registrace přesměrováni na zabezpečenou platební bránu 3-D Secure, provozovanou společností Global Payments Europe, s.r.o..

Akceptovány jsou karty MasterCard, VISA, VISA Electron, Maestro, V Pay.

AKTIVNÍ ÚČAST (Lékařská sekce - ústní sdělení, posterové sdělení; Sesterská sekce - ústní sdělení)


Termín uzávěrky pro příjem abstrakt je 29.2.2024. Abstrakta zasílejte výhradě prostřednictvím elektronického formuláře (zde).

Zaslání abstraktu neznamená automatické přihlášení k účasti na kongresu. Prosíme všechny autory o registraci pomocí registračního formuláře.

Abstrakta nebudou redigována, autoři odpovídají za jejich jazykovou i formální správnost. Autoři budou o přijetí či nepřijetí přednášky informováni. Vědecký výbor si vyhrazuje právo nepřijetí přednášky do programu.