On-line registrace bude otevřena do 5.4.2023. Registrace ani platba na místě nebude možná!!!
V případě skupinové registrace (10 účastníků a více) kontaktujte prosím sekretariát kongresu e-mailem.

Registrační místo

Registrační pult bude k dispozici po celou dobu konání akce  pro případ asistence, poskytnutí informací apod.

K odbavení registrace na Kongres je třeba načtení QR kódu do systému.


Registrační hodiny Kongres

Čtvrtek 20.4.2023         07.00 - 19.00

Pátek 21.4.2023            07.00 - 18.30


Registrační poplatky

ČASNÁ REGISTRACE (do 15.3.2023)

POZDNÍ REGISTRACE (od 16.3.2023)

Lékař / ka                                                                       

3.000,- Kč

Zdravotní sestra

1.000,- Kč

Vyzvaný přednášející - lékařská sekce

bez poplatku

Vyzvaný přednášející - sesterská sekce

bez poplatku

Člen výboru ČPFS

bez poplatku

Lékař / ka

4.000,- Kč

Zdravotní sestra

1.500,- Kč

Vyzvaný přednášející - lékařská sekce

bez poplatku

Vyzvaný přednášející - sesterská sekce

bez poplatku

Člen výboru ČPFS

bez poplatku

WS1 - Tipy a triky v intenzivní péči v pneumologii 

 (19.4.2023, kapacita omezena)  

4.000,- Kč

WS2 - Nové trendy interpretace výsledků funkčního vyšetření 

 (22.4.2023, kapacita omezena)

2.000,- Kč

WS3 - "MEDICAL WRITING" pro duchem mladé pneumology 

 (22.4.2023, kapacita omezena, Aj)

bez poplatku


Aktivní účast tj. první autor sdělení (ústní i poster) nehradí registrační poplatek.

POTVRZENÍ REGISTRACE A PLATBA


Po vyplnění registračního formuláře bude obratem na e-mailovou adresu uvedenou v registraci k účasti zasláno Potvrzení o registraci. Potvrzení o registraci je generováno automaticky, obsahuje rekapitulaci všech vyplněných údajů a zároveň je dokladem o úspěšně dokončené registraci k účasti. Jestliže Potvrzení neobdržíte do jedné hodiny od odeslání vyplněného formuláře, nebyla registrace řádně dokončena, případně je udaná e-mailová adresa nesprávná.

Pokud by nastaly jakékoliv problémy během registračního procesu nebo pro případ ověření dokončení registrace se prosím obraťte na sekretariát konference, Lucie Lapešová, mobil +420 739 433 626, e-mail lapesova@hanzo.cz.

Rekapitulační e-mail, zaslaný jako potvrzení úspěšné registrace k účasti na konferenci obsahuje veškeré náležitosti potřebné k provedení úhrady registračního poplatku a dalších objednaných služeb. Potvrzení o zaplacení je vystaveno a zasláno na registrační e-mail do čtrnácti dní po úhradě tj. připsání plné částky na účet konference.

Objednané služby lze hradit bankovním převodem, na fakturu nebo platební kartou. Veškeré poplatky spojené s účastí na konferenci tj. registrační poplatek a ubytování musí být uhrazeny nejpozději do 11.4.2022.Bezplatné storno účasti je možné do 31.3.2022. Při zrušení účasti od 1.4.2022 do 11.4.2022 bude uplatněn storno poplatek ve výši 50% registračního poplatku. Zrušení účasti po 11.4.2022 nebo v případě neoznámeného storna není možné účastnický poplatek vrátit. Storno účasti je nutné oznámit písemně na e-mail lapesova@hanzo.cz.

Bankovní převod v CZK

Jméno banky FIO banka, a.s. Adresa banky Masarykovo náměstí 511, 500 02 Hradec Králové Majitel účtu HANZO Production, spol. s r.o. Adresa majitele účtu Piletická 486, 503 41 Hradec Králové Číslo účtu 250 028 8273/2010 IBAN CZ172 010 000 000 250 028 8273 SWIFT FIOBCZPPXXX Variabilní symbol viz e-mailové potvrzení registrace


Platební karta - on-line

Při výběru způsobu platby objednaných služeb platební kartou budete v posledním kroku registrace přesměrováni na zabezpečenou platební bránu 3-D Secure, provozovanou společností Global Payments Europe, s.r.o..

Akceptovány jsou karty MasterCard, VISA, VISA Electron, Maestro, V Pay.

AKTIVNÍ ÚČAST


Termín uzávěrky pro příjem abstrakt je 15.3.2023. Abstrakta zasílejte výhradě prostřednictvím elektronického formuláře (zde).

Zaslání abstraktu neznamená automatické přihlášení k účasti na kongresu. Prosíme všechny autory o registraci pomocí registračního formuláře.

Abstrakta nebudou redigována, autoři odpovídají za jejich jazykovou i formální správnost. Autoři budou o přijetí či nepřijetí přednášky informováni. Vědecký výbor si vyhrazuje právo nepřijetí přednášky do programu.