Aktivní účast (lékařská sekce - ústní sdělení, poster; sesterská sekce - ústní sdělení)

Termín uzávěrky pro příjem abstrakt je 29.2.2024. Abstrakta zasílejte výhradě prostřednictvím elektronického formuláře (zde).


Zaslání abstraktu neznamená automatické přihlášení k účasti na kongresu. Prosíme všechny autory o registraci pomocí registračního formuláře.

Abstrakta nebudou redigována, autoři odpovídají za jejich jazykovou i formální správnost. Autoři budou o přijetí či nepřijetí přednášky informováni. Vědecký výbor si vyhrazuje právo nepřijetí přednášky do programu.